Om mig

Baggrund

  • Specialist i Klinisk psykologi og Børnepsykologi i 2016
  • Autoriseret af  Psykolognævnet i 2006.
  • Uddannet cand. pæd. psych i 2003.

Jeg har videreuddannet mig som

  • Relationel biologisk traumeterapeut
  • Kognitiv terapeut
  • Imago parterapeut
  • Supervisor

Jeg har bevæget mig i flere teoretiske retninger, men arbejder som udgangspunkt udfra et psykodynamisk perspektiv. Det er dog problemstillingerne der bestemmer hvilke metoder der anvendes.

Omdrejningspunktet for mig, vil dog altid være det der sker mellem mennesker i mødet med hinanden.

Inden jeg gik i gang med at uddanne mig til psykolog tog jeg en uddannelse som socialpædagog. Under min uddannelse arbejdede jeg på forskellige dag- og døgninstitutioner. Jeg er dermed godt bekendt med de udfordringer der kan opstå i den pædagogiske verden, både for den enkelte når man skal bruge sig selv som redskab og rollemodel, hvor vigtigheden af at skelne mellem de forskellige sfærer man som menneske indeholder.  Jeg er ligeledes bekendt med de organisatoriske udfordringer der ligger i en verden der konstant er i forandring.